Дългогодишният ни опит по обработката на дървесина, съчетан с новите технологии на сухото строителство, доведе до създаването на един нов продукт – "Дъбовите Къщи". Това са къщи с преобладаващо участие при оформяне на външните фасади с естествени материали - дъб и камък. Ние строим къщи базиращи се на дървена рамкова конструкция притежаващи ненадминат жилищен комфорт и индивидуалност.

sglobiaemi-kashti-01

Съвместно с нашите клиенти ние изработваме триизмерен модел (3D) на бъдещото им жилище по който се разработва инвестиционния проект. Предлагаме разработка на соларни системи и други съоръжения, водещи до почти пълна енергийна независимост на къщите. Дейността ни включва също и изработка на градинско оборудване, беседки, маси, перголи, навеси, стъпала, огради, обшивки, басейни и всички дейности свързани с ландшафтния дизайн.

Magna silva bulgarica – великата българска гора, така византийците  са означавали на своите карти територията на днешна България. И до сега страната ни е с най-висока лесистост в Европа – 33%. За нас от древността и средните векове дървото е традиционен строителен материал. Използването на рамкови конструкции е характерно за къщите по тези земи. Дъбът е широко използван за конструктивната и декоративна част на къщите в нашия регион. 

gora

Европейската традиция в сглобяемото строителство, датира от 50-те години на миналия век. Съществуват различни форми на изпълнение на сглобяеми къщи, но несъмнено в Европа се е наложила технология, чрез подготовка на предварително произведени във фабрични условия елементи на дървената конструкция.

Тези елементи се транспортират до обекта за сглобяване и се монтират върху предварително подготвен бетонов фундамент.

Основни предимства:

  1. Висока точност на изпълнение на елементите при цехови условия и възможност за контрол и сертификация на продукцията.
  2. Независимост от атмосферните и климатични условия в периода на производство.
  3. Кратки производствени срокове.
  4. Възможност за предварително планиране на производството и монтажа.
  5. Сглобяемите къщи с дървена конструкция са много по-леки, благодарение на това разходите за основите са по-малки, а къщите изключително устойчиви на земетресеня и свалчища.
  6. Тест на дървена къща при земетресение от 7,3 по скалата на Рихтер:
  7. Притежават отлична топло и шумоизолация и нямат ограничения за предпочитания архитектурен стил.

При сглобяемите къщи специфичният характер на дървената рамка и възможността за използването на най-добрите изолатори в строителството – минералните и каменни вати позволяват  постигането, при минимална дебелина на стената, на максимални топло – и  звукоизолационни качества. Този факт води до спестяване на вътрешно пространство на къщите и същевременно до достигане на много високи изолационни качества. Не случайно при строителството на така наречените „пасивни” и „интелигентни” къщи, тази технология е най-често използвана.

sglobiaemi-kashti-03 Една от доста разпространените заблуди за този тип строителство е че не е пожароустойчиво. Това не е вярно, защото гипсфазерните плоскости са негорими и предпазват дървената конструкция от директния огън съгласно нормите на НСПАБ. За разлика от металната конструкция дървената запазва по-дълго време своята носимост при високи температури. Сглобяемите къщи се изпълняват в съответствие със всички изисквания и наредби за пожарна безопасност на сградите.

sglobiaemi-kashti-04

Строителство на дървена рамка има своите корени в миналото. Заселването на американските територии в началото на 19 век и  бързото застрояване, водят до широкото му използване в Америка, където при изграждането на около 90% от еднофамилните къщи се използва дървената рамка. След разрушителната втора световна война, прилагането на плана „Маршал” за възстановяване на западна Европа, връща този строителен метод на Стария континент. През 40 и 50-те години на миналия век, започва широкото му прилагане в редица западноевропейски държави като Швейцария, Германия, Австрия, където днес около 30% от еднофамилното строителство се изпълнява на дървена рамкова конструкция.

sglobiaemi-kashti-06

ЕКОЛОГИЧНОСТ:
Използването на дървесина е значително по-малко енергоемко в сравнение с масивното строителство. Материалите при традиционното строителство не са възобновяеми и изискват значително по-голям разход на енергия от естествено възобновяемия материал - дървесина. Сухите строителни методи влияят значително по-малко върху замърсяването на околната среда при осъществяването им. Дървесината сама по себе си е по-подходяща за създаване на жилищен комфорт отколкото бетонните и метални конструкции, които създават промени в магнитното поле на сградите -  т.нар. „фарадеева клетка”. Стремежът на Европа през последните години е да се ползва дървесина само от устойчиво стопанисвани екосистеми, което допълнително спомага за поддържането на природното равновесие. 

sglobiaemi-kashti-05

КОНСТРУКЦИЯ:
Самата структура на дървената рамка спомага за използването на най-съвременни изолационни материали, като: минерални, каменни вати, полистироли, дървесно-влакнести плочи и много други, които водят до създаване на жилищни постройки с много висок топло изолационен коефициент и съответно до енергоспестяване. Във всички директиви на световните и европейски институции за следващите години енергоспестяването е отбелязано като една от основните цели.  Несъмнено доказани са качествата на този тип конструкция свързани с устойчивостта на земетръс, бързината и точността при монтажа на постройките. 

В нашата работа се опитваме да съчетаем по най-добрия начин съвременните характеристики на сухото строителство с традициите на дъба в България. Едно от най-важните преимущества на сглобяемите къщи е че те са изградени основно от дървесина и притежават несъмнен жилищен комфорт.

Прочетена 139062 пъти
Вие сте тук:За нас