Оценете
(7 гласа)

Бунгалата са постройки за сезонно ползване. Технологията на дървената рамкова конструкция може да се използва и за изграждането на постройки със сравнително по-ниска стойност. Различни случаи, определят необходимостта от използване на по-икономични начини на строителство. Такива е например необходимостта от поставяне на сезонни бунгала по българското черноморие, язовирите и други курортни места. Предвид сравнително краткия летен туристически сезон е необходимо да се извършва разумна инвестиция, която особено в днешната неблагоприятна икономическа ситуация, трябва бързо да възстанови направените разходи. Българската традиция за обработка на градини, зеленчукопроизводство и кратък отдих във вилни зони, също обуславя необходимост от поставяне на малки сезонни постройки (бунгала).

Сглобяеми бунгала

Съчетаването на жилищния комфорт и изискванията на сезонното ползване постави пред нас нова насока на технологично развитие. При всички случаи, бунгалата имат по-ниски топлоизолационни свойства от създаваните от нас нискоенергийни сглобяеми къщи. Въпреки това при създаването на многослойните елементи ние сме имали предвид топлоизолационни качества и особеностите на строителната физика с оглед паропропускливост и точка на конденз. Естетиката е била винаги водеща в нашата работа. Ние сме се постарали, въпреки икономичността този тип постройки да носят външна красота и да опровергаят негативния имидж носен в думичката „бунгало”. Стараем се бунгалата да бъдат красиви и да имат естетиката на традиционната българска къща. Ние не изневеряваме на нашите принципи на работа, затова освен типови бунгала, предлагаме на всеки изработка на бунгало с индивидуален дизайн.

Сглобяеми бунгала

Ловни бунгала, заслони, складове, хранилки, чакала и огради.

През последните години голяма част от ловностопанските дейности бяха отдадени на концесия и преминаха за стопанисване от държавата към инициативни и ентусиазирани частни ползватели. При сключването на концесионните договори държавата постави условия за създаване на ловна инфраструктура в арендуваните райони. Условията за строителство на сгради в горския фонд имат редици специфичности.

Сглобяеми бунгала

Технологията на дървената рамкова конструкция, предварително подготвена при цехови условия създава редица приемущества при строителството в горските райони. Нашият специфичен опит при обработката и използването на дървесината като строителен материал ни дава предимство при изработката на ловностопанските съоръжения необходими за изграждане на ефективно дивечово стопанство.

Прочетена 5807 пъти
Вие сте тук:За нас Продукти Сглобяеми бунгала