МОДЕЛ НА ВИСОКОИЗОЛИРАНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА

Тази стена е разработена за климатичните условия на България и предлага превъзходен жилищен комфорт на изработваните от нас къщи.

Строеж на стената:

-  Силикатна мазилка
-  Изолационна плоча от фасаден EPS – 10см
-  Гипсфазерна плоскост 10мм
-  Дървена констукция, запълнена с минерална вата 10см
-  Фолио – парова преграда
-  Гипскартон 10мм
Обща дебелина на стената 23см.

Коефициент на топлопреминаване U=0,19W/(m2K)

Стената е дифузионно отворена /дишаща/ отвътре навън. При дадения строеж на стената няма образуване на конденз. При външна температура от -10°C и вътрешна температура на сградата от 20°C, температурата на вътрешната повърхност на стената е 18,7°C.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСЛОТО НА ТОПЛОПРОВОДИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Със символа λ в съвременното строителство се означава специфичната топлопроводимост на всеки използван материал. Този показател характеризира способността на всеки материал да пренася термична енергия под формата на топлина. Специфичната топлопроводност е константа за всеки вид материали. Колкото по-ниско е това число толкова по-ниска е скоростта на пренос т.е. е по високо топлоизолационната му способност.

Примери за числото на топлопроводимост λ, за различни строителни материали:

материал

λ W/(mK)

Стомана

48 - 58

Бетон

2,1

Гранит

2,8

Стъкло

0,76

Тухла

0,5 - 1,4

Циментова замазка

1,4

Минерална вата

0,032 - 0,050

EPS (стиропор)

0,035 - 0,050

Дърво

0,09 - 0,19

Корк

0,035 - 0,046

Желязо

80,2

Мед

401

Много често на опаковките на строителните материали е обозначено тяхното число на топлопроводимост - λ. Надяваме се, че с тази информация ще Ви помогнем да разберете за какво означава тя.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ U

В строителната физика коефициентът на топлопреминаване U се използва за характеризиране на топлопроводимостта на отделни многослойни елементи. В повечето случаи различните стени, вертикални, хоризонтални и наклонени елементи се състоят от отделни слоеве с най-различни дебелини и материали, затова е необходимо да се определи топлопроводимостта на всеки елемент в зависимост от характеристиките и дебелините на съответните слоеве.

Този коефициент се изчислява на база на числата на топлопроводност на отделните слоеве, в зависимост от тяхната дебелина за м2 площ. Колкото по-ниски са неговите стойности, толкова по-добра е топлоизолацията на съответния елемент.

Примери за различни видове многослойни елементи и техния коефициент U:

Видове многослойни елементи

Дебелина

Коефициент U W/(m2K)

Външна стена – бетон, без изолация

25см

3,3

Външна стена – тухла, без изолация

25см

1,26

Външна стена – тухла с 5см EPS

30см

0,49

Външна стена – бетон с 5см EPS

30см

0,65

Дървена рамкова конструкция с 22 см изолация

25см

0,19

Нискоенергийна стена с 46 см изолация

49см

0,09

външни-стени-технология
Прочетена 9532 пъти
Още в тази категория: « Конструкция Технология »
Вие сте тук:За нас Технология Външни стени