В началото искаме да поздравим всички, които са харесали нашия продукт и желаем да ги уверим в правилността на техния избор, като изброим основните предимства на сглобяемите къщи:

 • Екологичност
 • Бърз и чист строителен метод
 • Висока точност при изпълнение
 • Висока степен на топлоизолация
 • Независимост от атмосферни условия
 • Устойчивост на земетръс

Изграждането на къща е сложен процес при който се вземат в предвид гледните точки на много страни. Едновременно трябва да се съблюдават изискванията на клиентите, специфичността на имота, законовите изисквания и становищата на специалистите. За да не се повтаря приказката за орела, рака и щуката, ние смятаме, че при уточняване на подробностите, следва да се спазват следните стъпки:

 • Набавяне на информация за парцела, където ще се изгради постройката, статут на земята, налични комуникации и др.
 • Преценка на инвестиционните намерения.
 • Внасяне на яснота, относно предназначението, външния вид и разпределението на постройката.

Следващ етап е уточняването на следните подробности:

 • Инвестиционен проект, необходим ли е и ако е необходим, кой ще го изготви.
 • Фундамент – обикновено задачата по неговото изграждане е на клиента. Ние извършваме контрол по изпълнението му. В изключителни случаи може да приемем изпълнението.
 • Степен на завършеност и характеристика на конструкцията. Възможно е да се уточнява степен на завършеност извън стандартната, както и  някои от дейностите да се изпълнят от клиента, на базата на допълнителна договорка. Строежа на конструкцията е резултат от нашия опит, но при желание на клиента могат да бъдат променяни различни параметри в допустими от технологията размери.

След уточняване на всичко до тук се сключва договор за изработка в който се определят цените, сроковете за изпълнение, характеристиките на постройката и начините на плащания.

Доставката и монтажа се извършват съгласно уточнените в договора срокове.

След приключване на довършителните дейности, обекта се предава на клиента с предавателен протокол и започват да текат гаранционните срокове.

Не бива да се смесват гаранционните със сроковете за експлоатация. При нормално ползване на сградите експлоатационният срок е същия както на стандартна масивна постройка. Дървената конструкция в нашите сглобяеми къщи е поставена в условия на минаимален досег с атмосферните условия. Доказано е че практически дървесината, при липса на такова влияние, може да издържи вечно. В Англия и Германия има запазени къщи с дървена конструкция, които са на повече от 500 години.

Прочетена 5836 пъти
Вие сте тук:За нас Технология Информация