Оценете
(9 гласа)

Еднофамилните сглобяеми къщи се характеризират със своята индивидуалност. Местата където те се намират и желанията на техните бъдещи собственици са много различни. Затова ние се ориентирахме към създаване на индивидуален проект за всеки клиент, носещ отпечатъка на местонахождението и неговите виждания.

proektirane

Проектирането при строителството на сглобяеми къщи има две страни – едната е създаване на триизмерен модел (визуализация), на който се уточняват характеристиките на постройката, площите, особеностите на рамковата конструкция и степента на завършеност. Другата страна е изготвянето на инвестиционен проект, който се задейства съгласно българското законодателство за изпълнение на строителни дейности.

Тези две части са взаимно свързани, но не е задължително всяка от тях да бъде започната преди другата т.е. можем да направим визуализация и планировка на дървената конструкция по вече изготвен архитектурен проект или изготвянето на архитектурния проект да стане по предварително уточнена визуализация и конструкция.

Инвестиционният проект включва следните основни части:

  1. Архитектура

  2. Конструкция

  3. Електроснабдяване

  4. ВИК

  5. Топлотехника

  6. Геодезия

Този проект се изготвя от специалисти и представя пред общинските власти от правоспособен архитект. Изготвянето му може да бъде от клиента или възложено на нас.

Визуализационната част на сглобяемите къщи се изпълнява съвместно и се включва в цената на строителството.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

През последните години в строителната практика, особено при сглобяемите къщи, широко навлязоха програми с помощта на които се визуализира идеята и може да се предвиди максимално реалистично външният вид на предстоящите строежи. Те са динамични, като така може по лесен начин да се осъществяват промени и корекции. Работи се в два режима – 3D, 2D, прави се точно оразмеряване, уточняват се пространствата, разпределенията, което е изключително важно за изготвянето на конструктивния проект на сглобяемите къщи. След като се уточни 3-измерният модел, данните се прехвърлят в конструктивна програма, която определя с точност размерите, строежа и вида на дървената рамкова конструкция

Прочетена 7276 пъти
Вие сте тук:За нас Услуги Проектиране и визуализация